AVG-scan

Wij hebben een AVG-scan ontwikkeld die binnen uw organisatie en/of afdeling het risicoprofiel in kaart brengt. Op basis van de uitkomsten van het rapport kunt u maatregelen treffen om risico’s te minimaliseren of zelfs te elimineren. De rapportage bevat de privacy knelpunten binnen uw organisatie gekoppeld aan het risicoprofiel en mogelijke impact. Na het uitvoeren van de scan kunt u ons uiteraard ook inschakelen voor het ontwikkelen en implementeren van beleid en/of maatregelen.

Functionaris gegevensbescherming

Sabaas biedt u de mogelijk om een Functionaris Gegevensbescherming as a Service af te nemen. Het voordeel is dat u altijd beschikt over een ervaren en gecertificeerde Functionaris Gegevensbescherming, die volledig up-to-date is met alle wet- en regelgeving. De Functionaris Gegevensbescherming is onder andere voor uw organisatie het aanspreekpunt voor de autoriteit persoonsgegevens, privacyvragen van medewerkers, klanten en betrokkenen. Daarnaast kan de Functionaris Gegevensbescherming worden ingezet voor het opstellen en auditen van het beleid.

Awareness Training

De training wordt opgebouwd met een theoretisch kader, kennis over de AVG/GDPR, technische aspecten (it en offline) en praktische zaken. De training wordt gegeven door een ervaren Data Protection Officer met veel hands-on werkervaring. De interactiviteit is kenmerkend voor de training en zo worden ook de onderwerpen die binnen uw organisatie spelen behandeld. Dit is een belangrijke stap naar een privacy bewuste organisatie. De training worden incompany gegeven.